fbpx

kontakt

Je na čase se do toho pus­tit. Společně může­me dát vašim myš­len­kám tvar. Tak proč neza­čít tře­ba nezá­vaz­nou poptáv­kou? Nebo si může­me domlu­vit schůzku a vše pro­brat osob­ně. Nyní je to jen na vás. 
Telefon: 

+420 774 885 948

Nepřeji si být kon­tak­to­ván za úče­lem marketingu

Email:

Fakturační úda­je:

Mgr. Ivo Koníček
Sazovice 281
763 01 Sazovice
Česká repub­li­ka

IČO: 06346235, Nejsem plát­ce DPH

The design is not just what it looks like and feels like.
The design is how it works.

— Steve Jobs —