Logo Ivo Koníček
Grafik Ivo Koníček

Dávám
myšlenkám tvar

web je ve výstavbě

Grafický design

Nabízím vám kom­plet­ní služ­by týka­jí­cí se bran­d­bu­il­din­gu a gra­fic­ké­ho designu 

Tvorba webových stránek

Vytvořím vám uži­va­tel­sky pří­vě­ti­vé, jed­no­du­ché a pře­de­vším funkč­ní webo­vé stránky