fbpx

Návrh loga

Filmové laboratoře Zlín

Grafický návrh 3D vari­an­ty loga pro Filmové labo­ra­to­ře. Jedná se o jed­nu z pra­cov­ních vari­ant. Symbol před­sta­vu­je spo­je­ní ini­ci­ál F a L spo­lu s per­fo­ra­cí fil­mo­vé­ho pásu.