Tvorba webů Fajn podnikání a Bezva právo

Začátkem roku 2020 vznikaly ve spolupráci s Vysokou školou podnikání a práva dvě zcela nové “mikrosajty” pro nově akreditované studijní programy. V naší režii byl grafický návrh webu, tvorba názvu domény, spolupráce na obsahu a samotná tvorba webu. V tomto příspěvku vám stručně shrnu, jak proces tvorby webu probíhal.

Cílem bylo vytvořit dva nové weby, které budou svou podobou a rozsahem vycházet z dříve realizovaného webu www.bozskyobor.cz. Tím prvním webem měla být microsite bakalářského a magisterského programu Podnikání. Zde jsme jako hlavní barvu zvolili světle modrou. Druhý web měl zahrnovat tři studijní programy a sice Právo, a dvě právní specializace Právo ve veřejné správě a Právo v podnikání. Pro tyto programy jsme zvolili fialovou varevnost.

Fajn podnikání a Bezva právo

Tvorba názvu domény

Grafika Fajn podnikání

Abychom se Božskému oboru přiblížili co nejvíce, a také aby jednotlivé weby utvořily komplexní celek, vybírali jsme doménové adresy podobné formátu www.bozskyobor.cz.

Chtěli jsme, aby z domény bylo vždy patrné, o jaký studijní program se jedná, a aby k němu byla vyjádřena nějaká pozitivní asociace. Vzhledem k cílovému segmentu, ve kterém byli zahrnuti také absolventi středních škol, jsme zvolili uvolněnější neformální komunikaci a vybrali slova “bezva” a “fajn”. Název “Podnikání” jsme spojili se slovem “fajn”, jednoduše z toho důvodu, aby byla výsledná doména kratší. A tak jsme vytvořili názvy domén www.fajnpodnikani.cza www.bezvapravo.cz.

Webová grafika

Weby bylo třeba odlišit, ale přesto musely zůstat stejné. Dosáhli jsme toho změnou primární barvy, ale také jsme pro každý web vytvořili jeho vlastní typografické ztvárnění rukou. Na webu Božského oboru jsme pracovali s motivem Michelangelova Stvoření adama, které bylo vytvořeno pomocí slov, vztahujících se k oboru (klíčových slov). Rozhodli jsme se v této myšlence pokračovat i nadále.

Vybrali jsme dvě gesta, která mají znázorňovat, že je něco fajn, či bezva a tato gesta jsme opět vyplnili klíčovými slovi. Hezky jedno po druhém, kousek po kousku. Tohle byla časově asi nejnáročnější část projektu. Nicméně tak vznikly již tři typografické ruce, tvořené vektory a je tedy možné s nimi pracovat například i v outdoorové reklamě v podobě billboardů, nebo CLV.

Grafika Bezva právo

Sada ikon

Pro každý web také vznikla sada ikon, které symbolizují jednotlivé oborové zaměření a jsou tedy šité na míru jednotlivým studijním programům. Tyto piktogramy mají návštěvníkovi zpestřit čtení a usnadnit orientaci v textu.

Každou z ikon tvoří kruh, uvnitř kterého je linkou stejné tloušťky vytvořený piktogram. Vše je opět ve vektorech, díky kterým je na webu možné velikost ikon libovolně měnit, zobrazí se perfektně ostré i na displejích mobilních zařízení a taky je možné měnit jejich barvy pomocí CSS stylů.

Jak weby vypadají?

Na weby se můžete podívat na následujících adresách:

Všechny weby běží na redakčním systému WordPress a díky vytvořené šabloně se společnými CSS styly je možné velice rychle vytvářet další mikroweby i pro ostatním studijní programy. Již brzy plánujeme spustit další nový web, který bude vypadat opět velice podobně a rozšíří tak sbírku programových mikrowebů VŠPP.

Weby Fajn podnikání a Bezva právo

Více článků najdete zde. Můžete si také prohlédnout mou práci v portfoliu…


Více článků


Moje práce

Přihlaste se k newsletteru

Pokud vás článek zaujal, nenechte si ujít další a přihlaste se k odběru novinek. Pravidelně tak budete dostávat užitečné rady přímo do vaší schránky.

Přihlásit k newsletteru

Facebook-f


Twitter


Linkedin-in


Instagram


Dribbble


Behance


Youtube